Webkwestie De Eskimo

Afsluiting

Als de leerling de opdracht goed heeft uitgevoerd heeft hij het volgende geleerd:

  • samenwerken met medeleerling
  • overleg plegen
  • informatie opzoeken
  • antwoorden op een gestelde vraag
  • een verslag maken
  • hoe een Inuit leeft
  • hoe een Inuit op jacht gaat
  • hoe een iglo eruit ziet en waar hij voor dient
  • over het land Groenland