Webkwestie De Eskimo

De Eskimo

Oorspronkelijk komen de Eskimo's uit Azië. Ongeveer 4000 jaar geleden vestigden ze zich op de Noordpool. Een Indiaanse stam uit Noord-Amerika noemde hen Eskimo dat 'eter van rauw vlees' betekent.

De Eskimo's noemden zichzelf Inuit wat 'echte mensen' betekent. De nieuwe Noordpoolbewoners waren nomaden en trokken rond om op zeehonden en kariboes (rendieren) te jagen. Ze overleefden de bitterkoude winters door schuilplaatsen in de grond te graven. Ze maakten een dak van wrakhout en walvisbeenderen met daaroverheen een laag turf. Hun kleding bestond uit dubbele lagen kariboe- of poolbeervacht.

Tegenwoordig wonen de meeste Eskimo's in kleine dorpen of steden, maar ze proberen hun oude cultuur in ere te houden. De jacht neemt nog altijd een belangrijke plaats in hun leven in.

"Eskimo" is een scheldwoord. Het betekent: "rauwvleeseter". De Cree-Indianen gebruikten dit woord vroeger voor hun buren, de Inuit. Via een Franse missionaris kwam het woord in de zeventiende eeuw naar Europa en werd vervolgens in veel Europese talen opgenomen.

Nog niet zo lang geleden woonden er vaak wel acht gezinnen in één huis. Elk gezin had er een eigen slaapplaats: een verhoging met daarop allemaal zeehondenhuiden. Daar sliepen ze met z'n allen, maar ze deden er ook andere dingen. De vrouwen maakten er kleren en verstelden er kapotte kleren en zeehondenhuiden.

Tegenwoordig gebruiken de Groenlanders elektrische lampen of olielampen. Vroeger gebruikten ze traanlampen om hun huis of tent te verlichten. Die traanlamp gebruikten ze overigens ook om hun huis of tent te verwarmen.

Als brandstof gebruikten ze zeehondenvet.

Zo'n traanlamp stond in het midden van het huis. Erboven hing een pan, waarin ze het eten klaarmaakten. Daarboven hing een droogrek, waarop ze hun kleren en kamikken te drogen hingen